O bieliźnie z TheKretka1 | About lingerie with TheKretka1

the kretka1 vlog

Kolejną osobą, która zgodziła się odpowiedzieć na moje pytania jest wiecznie uśmiechnięta optymistka Ania, twórczyni dwóch bardzo chętnie oglądanych kanałów na YouTube: TheKretka1 (ponad 226 tys. subskrypcji w tym momencie) oraz młodszego TheKretka2 (ponad 56 tys. subskrypcji na tę chwilę). Kanał TheKretka1 polecił mi pewnej głębokiej nocy YouTube. Było to parę lat temu, kiedy pisałam nocami pracę magisterską i czasami zakradałam się na YouTube, żeby nie zasnąć i zmienić temat myśli. Słuchałam wówczas filmy Ani o życiu w USA. Ania mieszka od paru lat na Florydzie razem z mężem Markiem i córką Wiktorią. Zatem jeśli szukacie konkretnych informacji o warunkach życia właśnie w tych okolicach zapraszam do obejrzenia szczególnie starszych filmów Ani. Oczywiście wiele przydatnych informacji pojawia się w każdym zupełnie nowszym filmie, dlatego zachęcam do słuchania Ani na bieżąco. Oprócz „filmów amerykańskich” Ania bardzo często publikuje vlogi i poniżej znajdziecie zdjęcie właśnie z jednego z jej vloga, na którym widać bardzo dobrze to, co napisałam w pierwszym zdaniu, a więc zawsze uśmiechniętą optymistkę. Dużą wartością na kanale Ani moim zdaniem są naprawdę bardzo liczne recenzje z cyklu „czy to naprawdę działa”. Ania wynajduje takie rzeczy (przeważnie związane z kosmetyką), o których mi się nie śniło, a następnie sprawdza czy działają tak, jak twierdzi producent. Przykłady? Silisponge (silikonowa gąbka do makijażu), wodna technika nakładania makijażu, lokówka do rzęs i wiele, wiele innych). Oprócz tego na kanale Ani znajdziemy też sporo filmów typu challenge, hauli, trików urodowych i nie tylko. Drugie dziecko Ani, czyli TheKretka2, to kanał związany z macierzyństwem. Już więcej nie piszę, po prostu wejdźcie i sprawdźcie co Ania wyprawia na YouTube, a tymczasem dowiedzmy się wreszcie co nasza dzisiejsza bohaterka sądzi o bieliźnie..

Another person who has agreed to answer my questions is the ever-smiling Ania optimist, the creator of two very eagerly watched channels on YouTube: TheKretka1 (over 226,000 subscribers at the moment) and the younger TheKretka2 (over 56k subscribers at the moment). Channel TheKretka1 has given me a deep night of YouTube. It was a few years ago when I wrote my master’s thesis at night, and sometimes I sneaked up on YouTube not to fall asleep and change the subject of thought. I was listening to Ania’s films about life in the USA. Ania has been living in Florida for a few years with her husband Mark and daughter Victoria. So if you are looking for specific information about living conditions in these areas, I invite you to watch especially older Ania’s movies. Of course, a lot of useful information appears in every completely new film, so I encourage you to listen to Anne on a regular basis. In addition to „American films”, Ania very often publishes vlogs and below you will find a photo of one of her vlogs, where you can see very well what I wrote in the first sentence – she is so always smiling optimist. The great value on the Ania’s channel, in my opinion, is really very numerous reviews from the series „does it really work?”. Ania invents such things (mostly cosmetic) that I have not dreamed about, and then tests whether they work as the manufacturer claims. Examples? Silisponge (silicone make up sponge), water make-up technology, eyelash curler and much, much more). In addition, on the Ania’s channel we also find a lot of challenging films, hauls, beauty tricks and more. The second child – TheKretka2 channel, is a maternity channel. I do not write anymore, just come in and check out what Ania is doing on YouTube, and meanwhile let’s find out what our guest think about underwear..

thekretka1 vlogAnia z TheKretka1, kadr z vloga.

Jagna: Zwracasz uwagę na bieliznę, czy traktujesz ją raczej bez emocji?

Ania: Pewnie, że zwracam. Bielizna, tak jak inne dodatki, jest bardzo ważna w całej naszej stylizacji. Czasami od samej bielizny zależy, czy nasza stylizacja będzie wyglądać dobrze (układać się itp.).

 

Jagna: Are You pay attention to underwear or do you treat it rather without emotion?

Ania: Sure, I’m returning. Underwear, like other accessories, is very important in all our styling. Sometimes from the underwear itself depends on whether our styling will look good (arrange, etc.).

 

J: Wolisz bieliznę elegancką czy sportową?

A: To zależy na co mam ochotę i od tego w co się ubieram, ale jeśli mam wybrać, to stawiam na elegancką bieliznę.

 

J: Do you prefer elegant or sporty underwear?

A: It depends on what I want and on what I wear, but if I choose, I put on elegant underwear.

 

J: W Twojej szafie można znaleźć częściej bieliznę polskich czy zagranicznych marek? A może masz swoją ulubioną markę bielizny?

A: To taki miks. Na pewno jestem wierna Victoria’s Secret Pink, tej marki chyba nie muszę przedstawiać. Moje małe odkrycie to marka Grubą nicią szyte. Dziewczyna ma super wygodną, zmysłową, koronkową bieliznę, ale też akcesoria do spania. Wszystko jest szyte pod nasze wymiary. Polecam bardzo!

 

J: In your closet can you find more often underwear Polish or foreign brands? Or maybe you have your favorite underwear brand?

A: It’s such a mix. I am certainly faithful to Victoria’s Secret Pink, I do not think I have to introduce this brand. My little discovery is the brand ‚Grubą nicią szyte‚. This girl has super comfortable, sensual, lace underwear, but also sleeping accessories. Everything is sewn under our dimensions. I recommend very much!

 

J: Bielizna w jakim kolorze najczęściej występuje w Twojej garderobie?

A: Czarna, ale ostatnio szara, cielista i bardzo lubię białą bieliznę.

 

J: What is the most common colour of lingerie in your wardrobe?

A: Black, but lately gray, nude and I like very much white underwear.

 

J: Czy preferujesz jakiś materiał w bieliźnie (np. koronka, bawełna, satyna, poliester)?

A: Uwielbiam koronkę, ale tą wygodną, niegryzącą oraz satynową. Cenię sobie bieliznę wygodną i miłą w dotyku.

 

J: Do you prefer some material in lingerie (lace, cotton, satin, polyester)?

A: I love the lace, but it’s comfortable, not chewy and satin. I value underwear comfortable and nice to the touch.

 

J: W jakiej bieliźnie śpisz? Preferujesz klasyczną piżamę, koszulę nocną, elegancką bieliznę nocną, a może śpisz nago?

A: A to też zależy. W kurorcie górskim lubię piżamy w starym stylu – spodnie i koszula (np. w kratkę) z ciepłego materiału, ale tu na Florydzie, gdzie mieszkam, lubię bardzo bokserki i koszulkę (z wykończeniem koronkowym), a czasami zdarza się, że i śpię nago 😉

 

J: In what kind of lingerie are you sleeping? You prefer classic pajamas, nightgowns, elegant nightwear or maybe you sleep naked?

A: And it also depends. In a mountain resort I like old style pajamas – pants and a shirt (for example, checkered) with warm material, but here in Florida, where I live, I like boxers and a t-shirt (with lace trim), and sometimes I sleep naked 😉

 

J: Jaki jest Twój ulubiony element bielizny (np. pas do pończoch, pończochy, paski itp.)?

A: U mnie na to wszystko jest za gorąco, dlatego lubię bardzo ładne komplety – figi i biustonosz.

 

J: What is your favorite underwear item (stockings, stripes, etc.)?

A: Here it is too hot for all this items, so I like very nice sets – panties and bra.

 

J: Lubisz dostawać bieliznę w prezencie, czy wolisz kupować ją sama? Jaką bieliznę ostatnio kupiłaś, a może planujesz jakiś zakup w najbliższym czasie? Jeśli tak, czy zdradzisz co chodzi Ci po głowie?

A: Pewnie, że lubię dostawać prezenty, ale też lubię kupić sobie coś nowego. Właśnie wybieram się na zakupy – potrzebuję cielistego stanika i parę nowych fig, pewnie wybiorę się do VS, teraz tam też są wyprzedaże 😉

 

J: Do you like getting underwear as a gift, or do you prefer to buy it yourself? What kind of underwear did you buy recently, or are you planning to buy underwear in the near future? If so, will you betray your head?

A: Sure, I like getting gifts, but I also like to buy something new. I’m just going shopping – I need a nude bra and some new panties, I’ll probably go to VS, now there are also sales outlets 😉

 

Aniu dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat bielizny. Nie znałam marki Grubą nicią szyte. Jak widać, człowiek się uczy całe życie. Muszę koniecznie sprawdzić jej ofertę. Kretko życzę Ci, żebyś często spotykała wyprzedaże oraz zawsze wybierała komfortowe modele 🙂

Ania thank you for sharing your thoughts on underwear. I did not know the brand ‚Grubą nicią szyte’. As you can see, a man learns his whole life. I must definitely check her offer. I wish you a lot of sales and always choose comfortable models 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *